ozivljen_kras_graphics01.jpg
ozivljen_kras_graphics02.jpg
ozivljen_kras_graphics03.jpg
ozivljen_kras_graphics07.jpg
ozivljen_kras_graphics05.jpg
ozivljen_kras_graphics04.jpg
ozivljen_kras_graphics01.jpg

Što je kras?


SCROLL DOWN

Što je kras?


Kras—isprepletenost prirode i kulture 

 

Kras, kao jedna od najvećih posebnosti ovih područja, vrlo je značajan ne samo u Europi već i globalno. Dinarsko kraško područje proteže se od Albanije do Italije, uz zapadnu obalu Balkanskog poluotoka, na površini približno 60 000 km² i čini najveću zaključenu krašku pokrajinu u Europi. Njegova prirodna obilježja, raznolikost endemskih biljnih i životinjskih vrsta, poput smilja, divljih orhideja, maslina, srna, zečeva, kornjača, guštera, zmija i leptira, jedinstvenost krajobraza, te elementi kulturne baštine nenadoknadivi su i vrlo ugroženi. Zbog bogatstva prirodne i kulturne baštine u tijeku su inicijative za upis Dinarskog krasa na UNESCO-v popis svjetske baštine.

 
ozivljen_kras_graphics02.jpg

O projektu


Oživljen kras

O projektu


Oživljen kras

Projekt koji vraća život u kras

 

Općine Vrbnik i Punat te Kobilarna Lipica iz Slovenije partneri su na prekograničnom projektu "Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima uz pomoć revitalizacije kulturne i renaturacije prirodne baštine", koji je poznat i kao "Oživljen kras". Operativni program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. program je razvoja kojeg su zajednički osmislile Slovenija i Hrvatska u cilju rješavanja zajedničkih problema i iskorištavanja dijeljenih potencijala. Program sufinancira Europska unija unutar Instrumenta pretpristupne pomoći i od 1. srpnja 2013. unutar Europskog fonda za regionalni razvoj.

Plan upravljanja kraškom pokrajinom odnosi se na tri kraška područja: posjed Ergele Lipica na matičnom krasu u Sloveniji, područje tradicionalnog puta od Vrbnika do Kozice (područje općine Vrbnik) te tradicionalnog puta Prgon – Tri križa (područje općine Punat) na otoku Krku u Hrvatskoj.

Projekt "Oživljen kras" doprinijet će primjerenom održavanju zaštićenih i prirodnih područja i sprečavanju daljnjeg zarastanja krajolika, povećanju vrijednosti prirodnih i kulturnih elemenata krasa preko revitalizacije i renaturacije baštine i osvještavanju lokalnog stanovništva i posjetitelja područja o važnosti prirodnih i kulturnih resursa i načinima njihova očuvanja.

Svrha plana upravljanja jest prikazati smjernice za osiguravanje očuvanja i zaštite prirodne i kulturne baštine na pilot područjima. Strateške smjernice i ishodišta za izvedbene planove određuju usmjerenje za cjelovito očuvanje, ali i osiguravanje održivog razvoja područja.


ozivljen_kras_graphics03.jpg

Kobilarna Lipica


Kobilarna Lipica

Kobilarna Lipica


Kobilarna Lipica

Osigurajmo ispašu za autohtone lipicanere

 

Vodeći partner projekta jest slovenska Kobilarna Lipica, svjetski poznata izvorna ergela autohtone vrste konja Lipicanera, konjanički centar i područje prestižnog turizma. Kobilarna Lipica oduvijek je zagovarala snažan odnos čovjeka i krajobraza, a projekt je uredio zarasle pašnjake i neprohodne puteve uz vrtače na područjima Sirkovci i Bezovščina, kako bi stalno krdo od 350 konja iz ergele dobilo dodatne površine za ispašu. Osim toga, očuvani su ograde, kameni suhozidi, vrtače, bunari i spremnici, kao i opsežni starodnevni drvoredi.

www.lipica.org

 
ozivljen_kras_graphics07.jpg

Općina Punat


Općina Punat

Općina Punat


Općina Punat

Krenimo križnim putem kroz maslinik do vidikovca

 

Općina Punat nalazi se na otoku Krku u Primorsko-goranskoj županiji, te obuhvaća naselja Punat i Stara Baška. Općina Punat poznata je po maslinarstvu, a ovdje se mogu pronaći i puntarske komarde, jedinstvene suhozidne građevine i majstorska djela tradicionalnog graditeljstva, koje se spominju u najstarijem pisanom zapisu o ovakvom tipu građevine. Projekt je usmjeren na obnavljanje tradicionalnog zapuštenog strmog puta, od dijela naselja Punat poznatog kao Prgon do Tri Križa, s karakterističnim suhozidima i maslinicima, križnim putem i vidikovcem.

www.punat.hr

 
ozivljen_kras_graphics05.jpg

Općina Vrbnik


Općina Vrbnik

Općina Vrbnik


Općina Vrbnik

Prošećimo kroz borovu šumu, od plaže do plaže

 

Općina Vrbnik obuhvaća četiri naselja na istočnoj strani otoka Krka: Vrbnik, Risiku, Garicu i Kampelje, a najznačajnija gospodarska grana ovog područja je poljoprivreda, posebno vinogradarstvo. Vrbničko polje koje se nalazi u zaleđu Vrbnika, uz bašćansku dolinu najveće je područje plodne zemlje na otoku. Ovo područje bogato je kulturno-povijesnim naslijeđem, a kao cilj projekta "Oživljen kras" uređen je tradicionalni put od Vrbnika do Kozice koji se proteže kroz borovu šumu povezujući dvije prirodne plaže.

www.opcina-vrbnik.hr

 
 

 
 

Krčko kraško područje bogato je kulturno-povijesnim naslijeđem, ali i životinjskim vrstama, pa je tako moguće ugledati rijetkog i zaštićenog bjeloglavog supa, a Otok se može pohvaliti i s velikim brojem vrsta gmazova i vodozemaca. 

 
ozivljen_kras_graphics04.jpg

Oživimo kras!


Oživimo kras!

Oživimo kras!


Oživimo kras!

 

Na kraškim područjima prirodna baština isprepliće se s kulturnim krajobrazom i njen razvojni potencijal značajan je ne samo u poljoprivrednom, već i u turističkom smislu. Sve više turista zainteresirano je za upoznavanje zaleđa obale, unutrašnjosti otoka ili priče nekog mjesta, a mi se možemo ponositi bogatstvom povijesnog, kulturnog i prirodnog naslijeđa na ovim područjima i potruditi se očuvati i obnoviti ono što nam je ostavljeno. Ova tri pilot projekta pokazatelj su i odličan primjer potencijalnog uspjeha ostatka kraških područja. 

 
 

 

Područje na kojem živimo puno je povijesti i života koji ne smijemo ignorirati. Uz malo truda, možemo pomoći prirodi i uživati u njoj punim plućima i u svoj njenoj ljepoti. Kras je prekrasan, očuvajmo ga.