ozivljen_kras_graphics01.jpg
ozivljen_kras_graphics02.jpg
ozivljen_kras_graphics03.jpg
ozivljen_kras_graphics07.jpg
ozivljen_kras_graphics05.jpg
ozivljen_kras_graphics04.jpg
ozivljen_kras_graphics01.jpg

Kaj je kras?


SCROLL DOWN

Kaj je kras?


Kras—prepletenost narave in kulture

 

Kras je kot ena največjih posebnosti na teh območjih zelo značilen ne samo Evropi temveč tudi po svetu. Dinarsko-kraški svet se razteza od Albanije do Italije ob zahodni obali Balkanskega polotoka in je na površini 60 000 km² največja zaključena kraška pokrajina v Evropi. Njegove naravne znamenitosti, raznolikost endemičnih rastlinskih in živalskih vrst, kot so smilj, divje orhideje, oljke, srne, zajci, želve, kuščarji, kače in metulji, edinstvenost krajine ter elementi kulturne dediščine so nenadomestljivi in zelo ogroženi. Zaradi bogastva naravne in kulturne dediščine se izvajajo pobude za vpis Dinarskega krasa na Unescov seznam svetovne dediščine.

 
ozivljen_kras_graphics02.jpg

O projektu


Oživljen kras

O projektu


Oživljen kras

Projekt, ki na kras
vrača življenje

 

Občini Vrbnik in Punat ter Kobilarna Lipica iz Slovenije so partnerji v čezmejnem projektu "Ohranjanje raznolikosti kraških območij s pomočjo revitalizacije kulturne in renaturacije naravne dediščine", ki je znan tudi kot "Oživljen kras". Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 je razvojni program, ki sta ga Slovenija in Hrvaška zasnovali s ciljem reševanja skupnih težav in izkoriščanja skupnih potencialov. Program sofinancira Evropska unija v okviru instrumenta za predpristopno pomoč, od 1. julija 2013 pa tudi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Načrt upravljanja kraške pokrajine zajema tri kraška območja: posest kobilarne Lipica na matičnem Krasu v Sloveniji, območje tradicionalne poti od Vrbnika do Kozice (območje občine Vrbnik) in območje tradicionalne poti Prgon–Trije križi (območje občine Punat) na otoku Krku na Hrvaškem.

Projekt "Oživljen kras" bo prispeval k primernemu vzdrževanju zaščitenih in naravnih območij ter preprečevanju nadaljnje poraščenosti pokrajine, povečanju vrednosti naravnih in kulturnih elementov krasa s pomočjo revitalizacije in renaturacije dediščine ter osveščanju lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o pomenu naravnih in kulturnih virov ter načinih njihove ohranitve.

Namen načrta upravljanja je prikazati smernice za zagotovitev ohranjanja in zaščite naravne in kulturne dediščine na območjih, kjer se izvaja pilotni projekt. Strateške smernice in izhodišča za izvedbene načrte določajo usmeritev za celovito ohranitev in hkrati zagotavljajo trajnostni razvoj območja.


ozivljen_kras_graphics03.jpg

Kobilarna Lipica


Kobilarna Lipica

Kobilarna Lipica


Kobilarna Lipica

Zagotovimo pašo
avtohtonim lipicancem 

 

Vodilni partner v projektu je slovenska Kobilarna Lipica, svetovno znana zibelka avtohtone vrste konj lipicancev, konjeniški center in območje prestižnega turizma. Kobilarna Lipica že od nekdaj zagovarja trden odnos med človekom in krajino, projekt pa je uredil zaraščene pašnike in neprehodne poti ob vrtačah na območjih Sirkovci in Bezovščina, da bi stalna čreda približno 350 konj iz kobilarne dobila dodatne površine za pašo. Ohranjene pa so tudi ograde, kamniti suhi zidovi, vrtače, vodnjaki in zajetja ter obsežni starodavni drevoredi.

www.lipica.org

 
ozivljen_kras_graphics07.jpg

Občina Punat


Občina Punat

Občina Punat


Občina Punat

Po križnem potu skozi oljčni nasad do razgledne točke

 

Občina Punat leži na otoku Krku v Primorsko-goranski županiji in zajema naselji Punat in Stara Baška. Občina Punat je znana po oljkarstvu, tu pa so tudi t.i. "puntarske komarde", edinstvene suhozidne konstrukcije in mojstrovine tradicionalne gradnje, ki se omenjajo v najstarejšem zapisu o takšni vrsti gradenj. Cilj projekta je obnova tradicionalne zapuščene strme poti, znane kot Prgon do Treh križev, ki se začne v delu naselja Punat in za katero so značilni suhi zidovi in oljčni nasadi, križev pot in razgledna točka.

www.punat.hr

 
ozivljen_kras_graphics05.jpg

Občina Vrbnik


Občina Vrbnik

Občina Vrbnik


Občina Vrbnik

Sprehodimo se po borovem gozdu od plaže do plaže

 

Občina Vrbnik zajema štiri naselja na vzhodni strani otoka Krka: Vrbnik, Risiko, Garico in Kampelje, najpomembnejša gospodarska panoga tega območja pa je kmetijstvo, zlasti vinogradništvo. Vrbniško polje, ki leži v zaledju Vrbnika, ob Baščanski dolini, je največje območje rodovitne prsti na otoku. To območje ima bogato kulturno-zgodovinsko dediščino. V okviru projekta "Oživljen kras" je bila urejena tradicionalna pot od Vrbnika do Kozice, ki pelje skozi borov gozd in povezuje dve naravni plaži.

www.opcina-vrbnik.hr

 
 

 
 

Krško kraško območje ima bogato kulturno-zgodovinsko dediščino, pa tudi številne živalske vrste, zato lahko zagledate redkega in zaščitenega beloglavega jastreba, otok pa se lahko pohvali tudi z velikim številom vrst plazilcev in dvoživk.

 
ozivljen_kras_graphics04.jpg

Oživimo kras!


Oživimo kras!

Oživimo kras!


Oživimo kras!

 

Na kraških območjih se naravna dediščina prepleta s kulturno krajino, njen razvojni potencial pa je pomemben tako za kmetijstvo kot za turizem. Vse več turistov želi namreč spoznati tudi zaledje obale, notranjost otoka ali zgodbo določenega kraja, mi pa smo lahko ponosni na bogastvo zgodovinske, kulturne in naravne dediščine teh območij, zato si prizadevamo za ohranitev in obnovo tega, kar nam je bilo zapuščeno. Ta tri pilotna projekta so pokazatelj in odličen primer potencialnega uspeha ostalih kraških območij.

 
 

 

Območje, na katerem živimo, je polno zgodovine in življenja, ki ga ne smemo zanemariti. Z malo truda lahko pomagamo naravi in uživamo v njej in vsej njeni lepoti s polnimi pljuči. Kras je prekrasen, ohranimo ga.